Община Джебел отмени ежегодните есенни празници и събори. Причината е в наложените противоепидемични мерки срещу разпространение на коронавирус.

Обръщение на кмета на Община Джебел Неджми Али:

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ,

Тази година постави всички нас на големи изпитания, свързани с пандемията и опазването здравето на хората. Успехът на предприетите мерки зависи до голяма степен и от личната ни дисциплина при тяхното спазване.

Затова, в името на здравето на всички ни, Община Джебел няма да организира традиционните есенни празници и събори. Октомври ни събираше, празниците даваха сцена на културни дейци, фолклорни състави от детските градини, образователните и културни институции и спортни клубове.

Пандемията от COVID 19 и обявената извънредна епидемиологична обстановка в страната обаче наложи да пренаредим приоритетите си. А няма по-важен от опазването на здравето на хората. Не е целесъобразно провеждането на масови мероприятия на територията на общината. С цел опазване живота и здравето на хората, Общинското ръководство няма да организира селищни празници от културния календар на община Джебел.

Призоваваме всички Вас, жители и гости на общината, да се обединим и всички заедно да спазваме разпоредбите на Националния кризисен щаб и Министерството на здравеопазването.

Само с общите ни усилия и съпричастност ще имаме възможност и занапред да бъдем заедно в празници и делници.

НЕДЖМИ АЛИ

Кмет на община Джебел