Интересна дискусия предизвика срещата на евродепутата Атидже Алиева-Вели в Джебел с кметове на населени места, земеделски производители и потенциални бенефициенти по програмите на Европейския съюз.

Акцент в организирания от Атидже Алиева-Вели, която е член на групата „Обнови Европа – Renew Europe“ в Европейския парламент и член на Комисията по земеделие и развитие на селските райони, семинар бяха възможностите и европейските средства, предвидени за малките земеделски стопанства.

Реформата в Общата селскостопанска политика (ОСП) 2021-2027 дава възможност за промяна на сектора и в Източните Родопи.

„Новата ОСП ще започне да се прилага от началото на 2023 година. Нейната цел е да насърчи устойчив и конкурентоспособен сектор, който може да подкрепи поминъка на земеделските стопани и да осигури здравословна и устойчива храна за обществото, както и жизнеспособни селски райони. За България са предвидени 15 милиарда лева за сектор „Земеделие“, информира евродепутатът.

Около 60 милиарда евро годишно се разпределят за общата селскостопанска политика в Европейския съюз, отбеляза кметът на Джебел Неджми Али, който е с два мандата в Европейския парламент.

„Тези средства са разпределени в три направления. За подпомагане на доходите посредством директни плащания, като гаранция за справедливи доходи за земеделските стопани и увеличаване на конкурентоспособността, са осигурени около 43 милиарда годишно. Второто направление обхваща мерките за развитие на селските район, като средствата са около 14 милиарда евро. Около 3 милиарда евро се предвиждат за антикризисни мерки за справяне с трудни ситуации, като внезапен спад в търсенето на земеделска продукция и др.“, отбеляза Неджми Али.

В контекста на възможностите за селските райони, по време на дискусията бе подчертана значимостта на политическата ситуация в момента в България.

„Ако досега Европа определяше рамката си за развитие на 7 години, в момента Европа ще начертае един хоризонт до 2050 година. И през следващите 2 години България ще трябва да има ясни стратегически планове за следващите 30 години. Затова следващото Народно събрание и следващото правителство ще начертаят нашия живот за 30 години напред“, каза Атидже Алиева-Вели.

Атидже  Алиева-Вели подчерта, че е от изключително значение е ДПС да има силно представителство в следващото Народно събрание „Приоритетите на ДПС съвпадат с тези на Европейския съюз.  Говорейки за чиста вода, чист въздух, чиста храна и станали приоритети на ЕС от 2019 г., имайки формулата не можем да стоим безучастни и да позволяваме България да върви назад. Изпускаме възможности заради липсата на политическа стабилност“, категорична е Атидже Алиева – Вели.

Местните производители отправиха покана към нея за нова среща след парламентарните избори.