В секция „Нормативни документи“ е публикуван Устройствен правилник на Общинска администрация – Джебел, утвърден със Заповед №1593 / 31.12.2019 г. на Кмета на Община ДЖЕБЕЛ.