Нови 192 000 лева ще бъдат вложени в благоустрояване на централната част на Джебел.
Община Джебел e с одобрен проект от МИГ „Ардино – Джебел” за изграждане на сцена за културни мероприятия с места за посетители, предназначена за предоставяне на услуги с познавателна и образователна цел и ще се изпълнява на територията на общинския център – град Джебел.
С реализацията на проекта ще се промени изцяло визията на площад „19 май“.
Предвидено е изграждане на амфитеатър със сцена за провеждане на културни мероприятия с места за 500 зрители, които ще са покрити с метална конструкция – тип пергола. Сцената ще е от стоманобетонова конструкция. Фасадното решение е с декоративни окачени панели от еталбонд, наподобяващи дърво. Цоклите и подът на сградата ще бъдат изпълнени от светла гранитна настилка.
За покривната конструкция е предвидено да се монтира стъклена пирамида за естествено осветяване на сцената. Тя ще бъде оборудвана с модерна аудио визуална техника – акустично озвучаване, екран за прожекции, проектор и интерактивно осветление. Ще бъде използвана за презентиране на известните туристически дестинации в община Джебел и провеждане на сценично културни мероприятия – театрални постановки, концерти, детски представления.
„Целта на проекта е сцената и амфитеатърът да дават пространство за изява на творци, генератори на нови идеи и алтернативни проекти. Да се наложи като културно средище и място за обществена дейност, с което да предложи на гостите на града истински стойностни преживявания“, коментира кметът на Джебел Неджми Али.
Детската площадка, която в момента се намира там, пък ще бъде преместена с 20 метра встрани, до читалището. Мястото ще бъде облагородено, като ще бъдат поставени пейки за придружителите на децата.
Проектът е одобрен от Комисията за подбор на проектни предложения и Върховния управителен орган на Местна инициативна група „Ардино –  Джебел”.

Общата стойност на одобрената от МИГ безвъзмездна финансова помощ е 192 хиляди лева.
На 14 август от СНЦ „МИГ Ардино – Джебел“ е изпратено уведомление до Управляващия орган на Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. и Държавен фонд „Земеделие“ за извършената оценка. Предстои разглеждане на оценителния доклад от Държавен фонд „Земеделие и подписване на тристранен договор с одобрения бенефициент – община Джебел.