Днес бе подписан договорът между Общината, ДФ „Земеделие“ и МИГ „Ардино-Джебел“

Продължава благоустрояването на централния парк в Джебел. Новите дейности са заложени по проект, който бе подписан от кмета Неджми Али с Държавен фонд „Земеделие“ и местната инициативна група „Ардино-Джебел“.

„Проектът включва обновяване на зелени площи, паркова алейна мрежа, изграждане на детска площадка, спортна площадка на открито, парково осветяване и други прилежащи съоръжения“, коментира Неджми Али.

Кметът на Джебел допълни, че реализацията на този проект е част от поетите ангажименти в началото на мандата за цялостно подобряване условията на живот в общинския център.